Rapport Cellavision, som är verksamt inom system för automatisk bildanalys av blod och andra kroppsvätskor, redovisar både ett fallande resultat och en lägre försäljning jämfört med samma kvartal föregående år. Men bolaget föreslår ändå höjd utdelning.

Cellavision redovisar ett ebitda-resultat på 48 miljoner kronor (60) för det fjärde kvartalet 2022.

Ebitda-marginalen blev 32 procent (37).

Resultatet efter skatt uppgick till 32,3 miljoner kronor (39,8) och resultatet per aktie var 1:35 kronor (1:67).

Nettoomsättningen uppgick till 152 miljoner kronor (164). Justerat för positiva valutaeffekter minskade försäljningen organiskt med 17 procent mot jämförelsekvartalet 2021.

”I Americas uppgick försäljningen till 67 miljoner kronor (73), vilket främst förklaras av en nedgång i försäljningen av icke-integrerade instrument. I EMEA var försäljningen i det närmaste oförändrad på 61 miljoner kronor (60) på grund av en konservativ lagerhållning hos distributionspartners, direkt relaterat till den makroekonomiska osäkerheten. I APAC uppgick försäljningen till 24 miljoner kronor (31), på grund av covid-19-relaterade nedstängningar på nyckelmarknader i regionen”, skriver Simon Østergaard i vd-ordet av bokslutet.

En utdelning om 2:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (2:00).