Rapport Cellavision, som är verksamt inom system för automatisk bildanalys av blod och andra kroppsvätskor, hade en nettoomsättning på 91,9 miljoner kronor under andra kvartalet 2018 (78,7). På rapporten blev bolaget en av dagens vinnare på börsen. Aktien steg över 10 procent.  

Den organiska tillväxten uppgick till 15 procent. Rörelseresultatet uppgick till 31,6 miljoner kr (24,6) och rörelsemarginalen blev 34,4 procent (31,3).

Resultatet före skatt uppgick till 31,8 miljoner kr (24,2).

Resultat per aktie uppgick till 0,98 kr (0,81) och kassaflödet före utdelning uppgick till 26,1 miljoner kr (11,2).