Rapport Cellavision hade en nettoomsättning på 134 miljoner kr (104) under det första kvartalet. Den organiska tillväxten var 1 procent. Ebitda-resultatet blev 41,2 miljoner kr (38,3, med en ebitda-marginal på 31 miljoner kr (37).

Effekten av coronavirusets spridning var begränsad under kvartalet men spås får större påverkan framöver:

”Bolaget räknar med att covid-19-pandemin kommer att ha en betydande negativ påverkan på Cellavisions omsättning och resultat under ett antal månader”, heter det

Cellavision ser betydande effekter av covid-19 inte minst i en minskning av antalet blodprover på de flesta marknader, men också på grund av att bolagets system är installationsprodukter som kräver att partners har fysisk tillgång till sjukhus och laboratorier.

”Vi har under årets första kvartal kunnat se effekter i form av lägre installationsgrad i de länder som tidigt drabbades av covid-19, framför allt Kina. I takt med att smittspridningen i Kina avtog kunde vi under slutet av kvartalet dock notera att efterfrågan på våra produkter på den kinesiska marknaden började röra sig mot mer normala nivåer, vilket är väldigt uppmuntrande. Vårt antagande är att också reagensförsäljningen kommer att påverkas negativt, men i betydligt mindre utsträckning eftersom detta är en förbrukningsvara som används vid varje blodanalys”, skriver vd Zlatko Rihter.

På sikt ser Cellavision också vissa utmaningar vad gäller försörjningskedjan eftersom bolaget köper in komponenter och råmaterial från många olika länder.

”På kort sikt ser vi goda förutsättningar att upprätthålla produktionen, men vid en långvarig påverkan på samhälle och leveranskedjor kommer detta att bli en utmaning för oss”, heter det.

På grund av osäkerheten kring hur långvarig covid-19-pandemin kommer att bli och hur långtgående effekterna kommer att vara har Cellavision beslutat att lägga extra fokus på att säkra bolagets likviditet.