Aktie Cellavision, som är verksamt inom system för automatisk bildanalys av blod och andra kroppsvätskor, har tecknat ett avtal om att förvärva exklusiva rättigheter till en patentportfölj innehållande en ny mikroskopiteknologi, Fourier Ptychographic Microscopy, av Clearbridge Biophotonics. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvspriset uppgår till en kontant köpeskilling om 28,7 miljoner kronor.

Teknologin har utvecklats vid California Institute of Technology och är en metod för att skapa högförstorande bilder med lågförstorande optik. Detta möjliggör att stora bildytor kan samlas in med hög upplösning och högre hastighet jämfört med konventionell digital mikroskopi, skriver Cellavision.

Bolaget bedömer att teknologin kan komma att användas för att utveckla framtida automatiserade mikroskop med tillämpningar både inom hematologi och inom andra områden.

Cellavision påpekar vidare att förvärvet ska ses som en långsiktig investering och kommer inte ha någon materiell påverkan på försäljning eller ebitda under den närmsta framtiden. Patenträttigheterna ger skydd på bolagets nyckelmarknader i mer än 12 år.