Aktie Cellavision skjuter upp årsstämman samt drar tillbaka förslaget om utdelning om 1,50 kr per aktie för att istället föreslå att ingen utdelning utgår. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Cellavision har en god finansiell ställning, men sedan styrelsen lämnade sitt ursprungliga utdelningsförslag har världsläget förändrats avsevärt med anledning av covid-19. Styrelsen anser det därför motiverat att dra tillbaka förslaget om utdelning. Om det ekonomiska läget tillåter avser styrelsen att kalla till en extrastämma under senare delen av 2020 för att besluta om utdelning”, står det.

Cellavision återkommer med en ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.