CELLAVISION: EBITDA-RESULTATET 42 MLN KR 3 KV (25)

2021-10-22 07:24:54

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cellavision, som är verksamt inom system för automatisk bildanalys av blod och andra kroppsvätskor, redovisar ett ebitda-resultat på 42 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (25). Ebitda-marginalen var 32 procent (28).

Resultatet efter skatt var 26 miljoner kronor (13), motsvarande 1:09 kronor per aktie (0:56).

Nettoomsättningen uppgick till 132 miljoner kronor (88). Den organiska tillväxten var 52 procent (-24).

"I takt med att effekterna av pandemin nu avtar ökar vi aktivitetsnivåerna, utökar tillverkningskapaciteten och återupptar geografiska expansionsplaner och pausade projekt", kommenterar vd Simon Østergaard i rapporten.Direkt-SE