Rapport Cellavision, som är verksamt inom system för automatisk bildanalys av bland annat blod, redovisar ett resultat före skatt på 20,7 miljoner kr för det tredje kvartalet 2018 (9,9). Resultatet per aktie uppgick till 0,70 kr (0,32).  

Nettoomsättningen uppgick till 84,3 miljoner kr (61,3). Den organiska tillväxten var 33 procent (-11).

Rörelseresultatet blev 21,0 miljoner kr (10,2) och rörelsemarginalen blev 24,9 procent (16,7). Periodens kassaflöde steg till 22,2 miljoner kronor (5,6).