CELL IMPACT: RÄKNAR MED ATT INTE NÅ FÖRSÄLJNINGSMÅL 2022

2022-11-04 09:17:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cell Impact, som säljer flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller, redovisar ett rörelseresultat på -28,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-14,4).

Intäkterna minskade med 46 procent till 14,7 miljoner kronor (27,5).

Försäljningen under tredje kvartalet påverkades negativt av omställning och väntetider i produktionen för två existerande men uppdaterade produkter samt introduktion av en ny produkt, vilket har tagit längre tid än förväntat, skriver Cell Impacts vd Pär Teike i delårsrapporten.

"Mot slutet av kvartalet var produktionen uppe på en högre aktivitetsnivå, men även om denna efterfrågan och volym finns kvar kommer det att ta något eller några kvartal innan vi kommer i kapp", uppger vd.

Sammantaget bedömer Cell Impact att försäljningen för helåret blir något lägre än försäljningsmålet för 2022.

"Som tidigare har kommunicerats kommer bolaget att på kort sikt fokusera på tillväxt framför lönsamhet och kassaflöde, vilket innebär att även årets mål för det operationella kassaflödet inte kommer att nås", skriver vd också.

Nettoresultatet landade på -28,9 miljoner kronor (-14,7).Direkt-SE