Cell Impact publicerar årsredovisning för 2022

2023-03-24 09:03:11

CELL IMPACT PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2022

Cell Impacts årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på företagets webbplats: www.cellimpact.com.

På webbplatsen finns också den engelska versionen tillgänglig.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Axellie
CFO, Cell Impact AB
+46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com 

IR-kontakt:
Pär Teike
CEO, Cell Impact AB
+46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Cell Impact PressRelease SV 20230324.pdf
CellImpact 2022AR SV F.pdf

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact (Ticker: CI) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

beQuoted