CELL IMPACT: INTÄKTER ÖKADE 39% TILL 29,3 MLN KR 4 KV

2023-02-17 09:45:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cell Impact, som säljer flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller, ökade sina intäkter med 39 procent till 29,3 miljoner kronor (21,0) under det fjärde kvartalet 2022.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -29,1 miljoner kronor (-25,7)

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -34,0 miljoner kronor (-31,5) och koncernens likvida medel vid utgången av kvartalet var 165 miljoner kronor (28,6).

Vd Pär Teike konstaterar i rapporten att försäljningen under helåret 2022, om 92,1 miljoner kronor, blev något lägre än försäljningsmålet som låg på 100-150 miljoner kronor.

Han skriver dock att bolaget lagt grunden för tillväxt under 2023 och framåt.

"Det är viktigt att upprätthålla stabilitet och eftersom orderbok baserad på kundprognoser pekar på fortsatt tillväxt under 2023 bedömer bolaget att kostnaderna för aktiviteten i sin helhet i nuläget ligger på rätt nivå", skriver han i rapporten.

Cell Impact bibehåller det tidigare kommunicerade målet för 2024 om en försäljning på 250-300 miljoner kronor och mot bakgrund av marknadens och bolagets utveckling har Cell Impact också satt ett nytt mål om en försäljning överstigande 600 miljoner kronor 2027.

"Vad gäller lönsamhetsmålet förväntas ett ebitda break-even att nås under 2025 drivet av en kraftigt förbättrad produktivitet genom Fas II-programmet och större försäljningsvolymer", skriver Pär Teike.Direkt-SE