Inflation Det råder fortsatt stora osäkerheter kring den nya virusvarianten omikron och dess effekter på ekonomin. Vad gäller inflationen kan den initiala effekten vara en press nedåt, för att därefter ge ett lyft på medellång sikt. Det skriver Capital Economics i ett marknadsbrev.

”Med alla osäkerheter som för närvarande finns kring omikron är det troligt att om den här nya varianten utlöser en stor ny pandemivåg skulle den initiala effekten bli desinflatorisk eftersom energipriserna förmodligen skulle sjunka. Men det är möjligt att det också kan förvärra det underliggande pristrycket – och därmed inflationen på medellång sikt – om effekterna på utbudet blir större än på efterfrågan”, skriver de.

Oljepriserna lär falla kraftigt i en eventuell ny större pandemivåg med skärpta restriktioner, till följd av fallande efterfrågan på resande. Detta kommer därmed att dra ned inflationen på kort sikt.

På lite längre sikt kan dock nya restriktioner vara inflationistiska genom ett minskat utbud, via ytterligare störningar i globala värdekedjor och fler människor som lämnar arbetskraften (vilket är ett särskilt orosmoln i USA där arbetskraftsdeltagandet sjunkit tydligt under pandemin).

Samtidigt kan även efterfrågan dämpas, vilket sänker inflationen, där det kanske inte är möjligt med lika stora finanspolitiska stimulanser som tidigare. Samtidigt har dock hushåll världen över byggt upp ett sparande under pandemin, som de skulle kunna använda i ett förvärrat läge.

Capital Economics påpekar alltså att summan mycket väl kan bli högre inflation på sikt, om det minskade utbudet får större effekt än den minskade efterfrågan. Detta sätter beslutsfattare i ett ännu svårare läge, där omikron samtidigt skulle kunna dämpa den ekonomiska aktiviteten och lyfta inflationen.

Capital Economics bedömning är att någon enstaka centralbank kan vilja avvakta ytterligare något innan de börjar strama åt, som Bank of England som har räntemöte i nästa vecka. Men om inte omikron slår mycket hårt mot ekonomierna är bedömningen att många centralbanker ändå kommer att höja sina styrräntor under 2022.