CDON: VD PETER KJELLBERG LÄMNAR EFTER ETT ÅR

2022-12-08 06:22:08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) CDON:s styrelse och Peter Kjellberg har kommit överens om att den sistnämnde lämnar rollen som vd den 1 januari 2023. Peter Kjellberg blev vd i januari 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Peter Kjellberg kommer att stanna kvar i en konsultroll till den 1 februari för att slutföra omdaningen av varumärket CDON. Styrelsen har beslutat att utse finanschef Thomas Pehrsson till tillförordnad vd från 1 januari och påbörjar nu sökandet av en ny permanent vd.

CDON har som mål för 2023 att åtminstone nå breakeven på ebita-nivå, förutsatt att bolaget inte hittar tillväxtmöjligheter där den interna avkastningen (IRR) avsevärt överstiger bolagets kapitalkostnad och/eller om makromiljön försämras ytterligare från de låga nivåerna som förväntas under fjärde kvartalet. Detta mål aviserades i oktober.Direkt-SE