Aktie Teckningskursen i den riktade emissionen som e-handelsbolaget CDON aviserade efter börsens stängning på tisdagen blev 455 kronor per aktie. Bolaget tillförs cirka 200 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen, som fastställdes genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande, motsvarar en rabatt om cirka 7 procent, jämfört med aktiens stängningskurs på tisdagen.

Emissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare, däribland Lizard Investors, Bayberry Capital Partners, Mandatum Asset Management och Adrigo Asset Management, enligt pressmeddelandet.

CDON uppger att emissionslikviden ska gå till initiativ för att öka hastigheten i bolagets utveckling och tillväxt, innefattande att förbättra kundupplevelsen.

Emissionen om 440.000 aktier medför en utspädning om cirka 7 procent baserat på det totala antalet aktier i bolaget.