CDON: RÖRELSERESULTATET BLEV -65 MLN KR 4 KV (NY)

2023-02-16 14:20:04

(Tillägg: från femte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) E-handelsbolaget Cdon redovisar ett rörelseresultat på -65,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-16,9).

Det framgår av bolagets rapport.

Resultatet efter skatt låg på -64,9 miljoner kronor (-16,9).

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 152 miljoner kronor (178).

GMV-försäljningen (Gross merchandise value) för Cdon Marketplace minskade med 17 procent till 565 miljoner kronor och nettoomsättningen var 7 procent ner till 66,7 miljoner kronor.

GMV-försäljningen för Cdon Retail sjönk i kvartalet till 85,2 miljoner kronor (105) och nettoomsättningen var 84,7 miljoner, en nedgång med 20 procent jämfört med motsvarande period året innan.Direkt-SE