Cdon vänder till vinst

Publicerad 2014-02-04 08:18

Rapport E-handelsbolaget redovisar svarta siffror i fjärde kvartalet, att jämföra med en tung förlust under samma period förra året.

E-handelsbolaget CDON redovisar ett resultat efter skatt på 15,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013 (-90,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:15 kronor (-1:17).

Nettoomsättningen uppgick till 1.471 miljoner kronor (1.573). Den organiska tillväxten uppgick till -2,1 procent.

Bruttoresultatet blev 213 miljoner kronor (98) vilket gav en bruttomarginal på 14,5 procent (6,2).

Rörelseresultatet blev 26,6 miljoner kronor (-111).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2013 (0).

Ska öka investeringar i mode och sport

En stark finansiell position och sunda varulager ger Cdon förutsättningar att under 2014 öka fokus på tillväxtorienterade satsningar och investeringar.

Det säger vd Paul Fischbein i bokslutsrapporten.

”Koncernen kommer under 2014 öka investeringarna för att driva tillväxt, främst inom segmenten Mode och Sport & Hälsa. Initiativen, som är i linje med koncernens långsiktiga strategi, har redan påbörjats genom den nyligen annonserade geografiska expansionen av Nelly.com”, säger han.

Cdons mål inom modesegmentet är att 2014 uppvisa fortsatt tillväxt som, på ett balanserat sätt, framförallt ska ske genom investeringar i geografisk expansion, heter det i bolagets framåtblickar.

Utförsäljning sänkte resultatet

Cdon.coms minskande andel försäljning från mediarelaterade produkter, samt den under kvartalet slutförda utförsäljningen av datorprodukter med en negativ resultateffekt om cirka 7 miljoner kronor, motverkade koncernens resultatförbättring i det fjärde kvartalet.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Utförsäljningen av överlager på Cdon.com kostade koncernen 20 miljoner kronor under det andra halvåret, i linje med tidigare kommunikation från bolaget.

”Cdon.com kommer under 2014 fortsätta investera i omvandlingen till att bli det ledande fullsortiments e-handelsvaruhuset vilket successivt kommer att motverka den fortsatta försäljningsnedgången av mediarelaterade produkter”, skriver Cdon i sina utsikter.

Inom Cdons underhållningssegment, som innefattar Cdon.com och Lekmer.com, minskade nettoomsättningen med 14 procent i det fjärde kvartalet, till 785 miljoner kronor och kvartalets rörelsemarginal stannade på 1,2 procent.

Det utgående lagervärdet minskade 19 procent mot ett år tidigare, till 232 miljoner kronor vid årsskiftet.