Aktie CDON går samman med e-handelsplatsen Fyndiq, enligt ett separat pressmeddelande i samband med bolagets delårsrapport.

Affären är utformad så att CDON förvärvar Fyndiq för en preliminär köpeskilling om 735 miljoner kronor, som betalas med nya CDON-aktier. Fyndiqs aktieägare kommer att få cirka 40 procent av aktierna och 39 procent av rösterna i det sammanslagna bolaget.

Fyndiqs vd Fredrik Norberg blir vd för det sammanslagna bolaget medan CDON:s tillförordnade vd och finanschef Thomas Pehrsson blir finanschef och vice vd för det nya bolaget som kommer att heta CDON. Koncernen kommer fortsätta driva de separata varumärkena CDON och Fyndiq.

Baserat på preliminära siffror skulle det sammanslagna bolaget ha en total försäljning på cirka 942 miljoner kronor, med en bruttomarginal på 37,4 procent och ett ebitda-resultat på -108 miljoner kronor.

Transaktionen väntas vara klar under andra kvartalet 2023, villkorat godkännande på en extrastämma i CDON som ska hållas den 28 mars.

Ökad förlust under fjärde kvartalet

Affären offentliggjordes i samband med Cdons delårsrapport för fjärde kvartalet. Cdon redovisar ett rörelseresultat på -65,0 miljoner kronor för perioden (-16,9). Resultatet efter skatt låg på -64,9 miljoner kronor (-16,9).

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 152 miljoner kronor (178).

GMV-försäljningen (Gross merchandise value) för Cdon Marketplace minskade med 17 procent till 565 miljoner kronor och nettoomsättningen var 7 procent ner till 66,7 miljoner kronor.

GMV-försäljningen för Cdon Retail sjönk i kvartalet till 85,2 miljoner kronor (105) och nettoomsättningen var 84,7 miljoner, en nedgång med 20 procent jämfört med motsvarande period året innan.