CAVERION: STYRELSE REKOMMENDERAR HÖJT BAIN-BUD

2023-01-25 06:22:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finska tjänstebolaget Caverions styrelse behåller sin rekommendation av budet som Bain-konsortiet via North Holdings lade i november och som nyligen har höjts.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var i november 2022 som Bain via North Holdings lade ett bud om 7:00 euro per aktie på Caverion. Den 10 januari 2023 lade Triton Fond V ett konkurrerande bud på 8:00 euro per aktie, plus 3 procent ränta från början av juli 2023 om Tritons bud inte blivit ovillkorat per den 30 juni. Tritons bud har en acceptansgrad om 90 procent och kräver myndighetsgodkännanden bland annat från EU-kommissionen.

Den 24 januari höjde Bain budet och erbjöd aktieägare i Caverion att välja mellan 8:00 euro kontant per aktie eller ett skuldinstrument som ger rätt till en betalning om 8:50 euro per aktie nio månader efter budet är klart. Acceptperioden förlängs till 28 februari och Bain har sänkt acceptgraden till 66,67 procent, från 90 procent. Bain räknar med att budet blir klart under andra halvan av mars 2023.

I sin rekommendation noterar Caverions styrelse bland annat att Triton-budet sannolikt blir klart om 8-12 månader eller längre, och att det finns rimligt hög sannolikhet för att fusionsprocessen kommer att kräva eftergifter, något som innebär risk både vad gäller tidslinje och genomförande.

Styrelsen har kommit fram till att Bains höjda bud är högre än värdet av Tritons bud när man ser till förväntad tidslinje samt att riskerna kopplade till Bain-budet är väsentligt lägre jämfört med de som Triton innebär.Direkt-SE