Aktie Catena har genomfört en riktad nyemission om 4,5 miljoner aktier till en teckningskurs om 362 kronor per aktie varigenom bolaget tillförs drygt 1,6 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.  

Teckningskursen fastställdes via så kallad accelererad bookbuilding och motsvarar en rabatt om 7,4 procent jämfört med stängningskursen den 29 november.

Enligt bolaget kommer likviden bland annat att stödja de befintliga utvecklingsprojekten.

Emissionen innebär en utspädning om 9,1 procent.