CATENA MEDIA: STRATEGISK ÖVERSYN NÄRMAR SIG SLUTFÖRANDE

2022-11-17 07:17:40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kundanskaffningsbolaget Catena Medias strategiska översyn närmar sig sitt slutförande.

Det skriver Michael Daly i vd-ordet av rapporten för det tredje kvartalet 2022.

Åtgärderna från omstruktureringen har lett till en minskad personalstyrka i Europa med över 25 procent och har totalt genererat årliga besparingar om 5,5 miljoner euro. Utfallet ligger därmed över tidigare förväntningar om besparingar om 5 miljoner euro. Besparingarna väntas få full effekt från januari 2023.

"Så snart den strategiska översynen ligger bakom oss ser jag fram emot att organisationen ytterligare ökar sitt fokus på den högt prioriterade marknaden i Latinamerika", skriver Michael Daly i vd-ordet.Direkt-SE