Rapport Fastighetsbolaget Catena redovisar ett resultat efter skatt på 179 miljoner kr för det andra kvartalet 2020 (261), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 4,77 kr (6,94).

Hyresintäkterna uppgick till 307 miljoner kr (291). Förvaltningsresultatet blev 181 miljoner kr (162).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med +65,8 miljoner kr (+200), och värdeförändringar på derivat med -18,4 miljoner kr (-45,1).

Trots osäkerheten på marknaden levererar Catena ett bra utfall där driftöverskottet ökar med 10 procent som en av flera faktorer som bidrar till den fortsatta kapaciteten framåt.

Det skriver vd Benny Thögersen i rapporten för det andra kvartalet 2020.

Högre driftöverskott

Driftöverskottet kom in på 251 miljoner kr, att jämföra med 232 miljoner kr under motsvarande period i fjol.

Vidare konstaterar vd:n att Catenas siffror är ”tillfredställande” mot bakgrunden av spridningen av coronaviruset och de följdeffekter som spridningen inneburit, och pekar samtidigt på att bolaget har en stabil finansiering.

Under det första halvåret 2020 har ett fåtal av bolagets hyresgäster drabbats allvarligt. Marknaden har varit avvaktande men Catena upplever samtidigt att effektiva och hållbara logistikanläggningar är fortsatt efterfrågade.

”I de diskussioner vi för är frågan om logistik och fungerande varuflöden mer aktuell än någonsin. Det finns intresse för både nyproduktion och transaktioner, på transaktionssidan noterar vi dessutom flera affärer under perioden som visar på avkastningskrav i linje med de vi såg innan Covid-19”, skriver Benny Thögersen.

Ökat tryck

Det är tydligt att de krav som ställs när förutsättningarna förändras ökar trycket påtagligt i många av bolagets fastigheter. Under april växte den digitalt drivna handeln med 44 procent och hela 78 procent av svenskarna e-handlade under samma månad enligt Postnords E-barometer, framgår det av rapporten.

”Mot den bakgrunden har kapaciteten i hela logistiknätverket behövts justeras på kort tid. Det är svängningar som vi och våra hyresgäster har kunnat hantera, mycket tack vare den anpassningsbarhet som vi gärna bygger in i våra fastigheter från start”, skriver Benny Thögersen.