Catena: Delårsrapport januari - juni 2021: Viktigt att ta ansvar över tid

2021-07-06 08:00:00
2021-07-06 kl.8.00  
  • Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 672,8 Mkr (622,3).
  • Driftsöverskottet ökade med 7 procent till 537,5 Mkr (500,3).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 399,2 Mkr (358,5).
  • Periodens resultat ökade till 1 102,6 Mkr (323,5), motsvarande ett resultat per aktie om 27,87 kr (8,58), varav värdeförändringar ingår med 990,0 Mkr (52,8).
  • Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 278,40 kr (207,79).

Catenas VD Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:

- Att logistiksektorn är het går inte att ta miste på och det gör att vi som logistikfastighetsägare i ännu högre grad vill framhålla vikten av att stå för långsiktighet, stabilitet och djupa kunskaper inom logistikområdet.

- Vi får återkommande kvitton på att det vi levererar är bra. Det stora intresset för vårt MTN-program och vårt nyligen lanserade gröna ramverk bekräftar ytterligare att vårt sätt att arbeta uppskattas.

Klockan 10.00 den 6 juli sker webbsändning för bokslutskommunikén januari - juni 2021.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q2-2021 Telefonkonferens: Sverige: +46856642693 UK: +443333009274 US: +16467224957

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten, vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se (http://www.catenafastigheter.se) / LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/3486241/) / Twitter (https://twitter.com/CatenaAB)

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden 2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Cision