Catena certifierade av Great Place to Work

2021-10-04 10:30:00

2021-10-04 kl.10.30  

Certifieringen grundar sig på Great Place to Works internationella standard för utvärdering av arbetsplatser där samtliga medarbetare själva delar med sig av hur man upplever sin arbetsplats genom en grundlig undersökning av arbetsplatskulturen.

- Catena är en effektiv organisation med individer som bär på stor erfarenhet och kompetens. Vi tror på att ha kul på jobbet och genom att arbeta nära tillsammans och utifrån en gemensam värdegrund når vi våra mål och får full utväxling på våra kunskaper. Vi är stolta och glada över att vi med certifieringen kan bekräfta att vi är en utmärkt arbetsplats men nöjer oss inte med detta utan vill givetvis fortsatt förbättra våra resultat framöver, säger Catenas VD Jörgen Eriksson.

Great Place to Work utser årligen Europas och Sveriges bästa arbetsplatser.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se 
Malin Nissen, Chef Affärsstöd, Tel 0761-35 58 13, malin.nissen@catenafastigheter.se

Cision