Catellas valberedning inför årsstämman 2022

2021-11-16 17:00:00
Valberedningen består av följande personer:
  • Eje Wictorson, ordförande i valberedningen och utsedd av CA Plusinvest AB
  • Erik Eikeland, utsedd av Alcur Fonder AB
  • Mia Arnhult, utsedd av M2 Asset Management AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 23 februari 2022 till valberedning@catella.seeller följande adress:

Att: Valberedningen
Catella AB
Box 5894
102 40 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eje Wictorson
Ordförande i valberedningen
E-post: Eje.Wictorson@claessonanderzen.com
Tel: +46 70 600 19 58

Johan Claesson
Styrelseordförande
E-post: johan.claesson@catella.se
Tel: +46 70 547 16 36                                                          

Cision