CATELLA: TOTALA INTÄKTER BLEV 581 MLN KR 1 KV

2022-05-06 07:08:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Catella redovisar totala intäkter på 581 miljoner kronor i det första kvartalet 2022 (315).

Rörelseresultatet landade på 216 miljoner kronor (-27).

Rörelseresultatet hänförligt till Catellas aktieägare uppgick till 111 miljoner kronor (-16).

Resultatet hänförligt till Catellas aktieägare uppgick till 79 miljoner kronor (91).

"Den makroekonomiska och geopolitiska osäkerheten fortsätter att vara påtaglig och påverkar i hög grad de beslut vi tar för framtiden. Kortsiktigt är det tydligt att vi går in i en marknad med högre inflation och stigande räntor", skriver vd Christoffer Abramson.Direkt-SE