CATELLA: RÖRELSERESULTATET BLEV 62 MLN KR 3 KV

2022-10-28 07:06:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Catella redovisar ett rörelseresultat på 62 miljoner kronor mot föregående års 46 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 494 miljoner kronor (376).

Resultat efter skatt på 68 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (35). Resultatet per aktie uppgick till 0:77 kronor (0,39).

Vd Christoffer Abramson skriver i rapporten att Catella inte är opåverkade i en makromiljö där osäkerhet dämpar investeringsaktiviteter och försvårar finansieringsmöjligheter.

"Transaktionsmarknaden har avtagit kraftigt under senare delen på året vilket påverkar alla tre affärsområden. Vi tror att det kommer ta ytterligare tid innan säljares förväntningar dämpas tillräckligt och innan köpare känner att marknadsutsikterna stabiliserats, och att vi därefter går in i en starkare period på fastighetsmarknaden", skriver han.Direkt-SE