CATELLA: NETTORESULTATET BLEV 91 MLN KR 1 KV (0)

2021-05-07 07:12:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Catella redovisar ett resultat efter skatt på 91 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (0). De totala intäkterna blev 314 miljoner kronor (503), varav nettoomsättningen uppgick till 308 miljoner (449).

"Det första kvartalet är normalt Catellas svagaste då transaktionsvolymerna är låga och Q1 2021 var inget undantag med de fortsatta utmaningarna som Covid-19 innebär för att genomföra fastighetstransaktioner snabbt och effektivt", skriver vd Christoffer Abramson i rapporten.

Rörelseresultatet vände ned till -22 miljoner kronor, jämfört med 72 miljoner kronor för motsvarande kvartal i fjol.

Det operativa rörelseresultatet är självklart inte tillfredsställande, framhåller Catella-chefen, men noterar att bolaget samtidigt har tagit strategiska steg framåt.

"Renodlingen mot fastighetsmarknaden fortsätter samtidigt som vår likviditet stärkts väsentligt genom en emission av en ny större obligation på 1,25 miljarder kronor", uppger Christoffer Abramson.Direkt-SE