CATELLA: NETTORESULTATET BLEV 34 MLN KR 3 KV

2021-11-11 07:07:21

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Catella redovisar ett resultat efter skatt på 34 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (220). Resultatet per aktie uppgick till 0:39 kronor (2:49).

Rörelseresultatet var 51 miljoner kronor (259).

Totala intäkter uppgick till 376 miljoner kronor (744).

Det fjärde kvartalet är enligt Catella normalt bolagets mest transaktionsintensiva period för corporate finance, och Catella ser en stark pipeline framför allt på de svenska och franska marknaderna.

"Avslutningsvis så har vi en fortsatt stark finansiell ställning med 1,7 miljarder i likvida medel och en soliditet på 35 procent och står väl rustade för fortsatt tillväxt", skriver bolaget i delårsrapporten för det tredje kvartalet.Direkt-SE