CATELLA: NETTORESULTATET BLEV 247 MLN KR 2 KV (R)

2022-08-19 07:12:56

(Rättar: jämförelsesiffra rörelseresultat)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Catella redovisar ett resultat efter skatt på 247 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-46).

De totala intäkterna uppgick till 861 miljoner kronor (483).

Rörelseresultat landade på 328 miljoner kronor mot föregående års 9 miljoner kronor.

Under det andra kvartalet ökade förvaltat kapital med 10 miljarder kronor till 135 miljarder.Direkt-SE