CATELLA: NETTORESULTATET BLEV 247 MLN KR 2 KV

2022-08-19 07:02:27

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Catella redovisar ett resultat efter skatt på 247 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-46).

De totala intäkterna uppgick till 861 miljoner kronor (483).

Rörelseresultat landade på 328 miljoner kronor mot föregående års 319 miljoner kronor.

Under det andra kvartalet ökade förvaltat kapital med 10 miljarder kronor till 135 miljarder.Direkt-SE