CATELLA: INVESTERAR I LOGISTIKFASTIGHET VIA DELÄGT DOTTERBOLAG

2021-07-08 09:10:37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Catella investerar genom det delägda dotterbolaget Infrahubs Fastighet 5 i att utveckla ett 25.000 kvadratmeter stort lager med Postnord TPL som hyresgäst i ett avtal som löper 10 år.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det totala investeringsbeloppet beräknas till cirka 150 miljoner kronor där Catellas del av projektet uppgår till 40 procent.

"Det är tydligt att vi ser stora möjligheter inom logistiksegmentet och att vi vill bidra till hållbara lösningar som möter dagens och framtida behov. Genom Infrahubs ser vi en lyckad kombination av utveckling av moderna logistikanläggningar med höga krav på hållbarhet och investeringar med god avkastning. Detta blir den fjärde investeringen och affären befäster vår strategiska inriktning mot fastighetsinvesteringar inom affärsområdet Principal Investments" säger Christoffer Abramson, vd på Catella i en kommentar.Direkt-SE