CATELLA: EBIT EX JMF-STÖRANDE 113 MLN KR 2 KV (73)

2021-08-20 07:20:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Catella redovisar ett rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, på 113 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (73).

Rörelseresultatet för hela gruppen, inkluderat verksamheter under avyttring eller avveckling, uppgick till -31 miljoner kronor (39).

Som Catella tidigare kommunicerat fortskrider avvecklingen av IPM enligt plan vilket belastade kvartalets rörelseresultat med 142 miljoner kronor, varav 39 miljoner kronor avser nedskrivning av goodwill. Under juni lämnades även ansökan om återlämning av Catella Banklicens till CSSF och ett beslut förväntas under andra halvåret.

Periodens resultatet efter skatt för koncernens totala verksamhet uppgick till -86 miljoner kronor (-149), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -46 miljoner kronor (-147).

Totala intäkter för kvarvarande verksamheten uppgick till 483 miljoner kronor (523). Totala intäkter, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 473 miljoner kronor (408).Direkt-SE