Rutger Arnhult.

Sektor Castellums näst största ägare, Stichting Pensioenfonds ABP med nära 6 procent av aktierna, lägger tillsammans med två styrelseledamöter ett eget förslag på styrelse i fastighetsbolaget, som inte innehåller namnet Rutger Arnhult.  

Pensionfondens förslag läggs tillsammans med Vincent Fokke, som representerar just Stichting Pensioenfonds, och med Charlotte Strömberg, avgående styrelseordförande i Castellum. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förslaget är omval sker av Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem, Nina Linander, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Per Berggren.

”Syftet med detta förslag är att säkerställa att Castellum har en kompetent och erfaren styrelse, som är oberoende av Castellums konkurrenter och som kan företräda samtliga aktieägare i bolaget, under ledning av en styrelseordförande som inte har några intressekonflikter”, heter det i pressmeddelandet.

Det särskilda förslaget kommer efter att Vincent Fokke och Charlotte Strömberg i slutet av 2020 reserverade sig mot ett förslag som innebar att Rutger Arnhult blir ny ordförande i Castellum. Duon pekade bland annat på att Rutger Arnhult, som äger 15 procent av aktierna, är involverad i andra fastighetsbolag som konkurrerar med Castellum.

”De befintliga styrelseledamöterna Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson och Nina Linander har meddelat att de inte ställer upp för omval om Rutger Arnhult skulle väljas till styrelseledamot i Castellum”, heter det i onsdagens pressmeddelande.

De eventuella avhoppen skulle enligt förslagsställarna skulle ”riskera fortsatt god bolagsstyrning i Castellum”.

Redan när kritiken mot Rutger Arnhult först lades fram, i slutet av december, lyfte förslagsställarna fram en ”förhöjd risk” att några av de nuvarande ledamöterna inte kommer stanna kvar om Rutger Arnhult blir ordförande.

”Ja, det finns den möjligheten. Då kommer valberedningen att plocka fram andra kandidater”, sade Rutger Arnhult till Direkt om den risken vid den tidpunkten.

Rutger Arnhult, som avser lämna uppdragen i Klövern och Corem, har avfärdat samtliga kritikpunkter som riktats mot honom från förslagsställarna.