Rapport Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett förvaltningsresultat på 726 miljoner kr för det första kvartalet 2019. Infront Datas snittestimat, utifrån sex analytikers prognoser, låg på 746 miljoner. Intäkterna uppgick till 1.433 miljoner kr. Det kan jämföras med snittestimatet på 1.428 miljoner.

Överskottsgraden minskade oväntat till 68,2 procent (69,4) mot förväntan om en ökning till 69,7 procent.

”För jämförbart bestånd har fastighetskostnaderna ökat med 2,5 procent, vilket främst beror på högre underhåll första kvartalet jämfört med 2018”, skriver bolaget i rapporten.

Det gångna kvartalets direkta fastighetskostnader uppgick till 342 miljoner kronor (334).

Därutöver läggs det till att kostnaderna för coworking uppgick till 12 miljoner kr i det första kvartalet.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.