Aktie Castellum har på fredagen köpt 21,4 miljoner aktier i norska Entra från Folketrygdfondet.

Det framgår av flaggningsmeddelanden i Norge och är bekräftat av ett pressmeddelande från Castellum.

Castellum förvärvade ovan nämnda aktier till ett pris om 210 norska kronor per aktie. Vidare har Castellum förvärvat 931.617 aktier i marknaden under juli och augusti, skriver Castellum i sitt pressmeddelande.

Efter dessa förvärv har Castellum cirka 55,8 miljoner aktier i Entra, motsvarande 30,6 procent av aktierna och rösterna i Entra, som därmed blir ett intressebolag till Castellum.