Sektor Fastighetsbolaget Castellum lägger ett förankrat bud på Kungsleden. Budet är en kombination av kontanter och aktier som värderas till 124,90 kr per aktie i Kungsleden, totalt 26,9 miljarder kr. Det framgår av ett pressmeddelande.

För 70 procent av aktier som överlåts får ägare 0,525 aktier i Castellum för varje aktie i Kungsleden. Resterande 30 procent ersätts kontant med 121 kr per aktie.

Styrelsen för Kungsleden rekommenderar enhälligt Kungsledens aktieägare att acceptera erbjudandet. Rekommendationen stöds av en så kallad fairness opinion från Handelsbanken Capital Markets.

Tre större ägare – Gösta Welandson (genom bolag), Ilija Batljan (genom bolag) och Olle Florén (direkt och genom bolag), har ingått bindande åtaganden att acceptera. Tillsammans kontrollerar de 26 procent av aktierna i Kungsleden.

Acceptfristen är 30 september – 29 oktober.