Bud Fastighetsbolaget Castellum lägger ett bud på norska Entra. Det framgår av ett pressmeddelande.

Budet, som är en kombination av kontanter och aktier i Castellum, är värt 170:86 kronor (baserat på stängningskursen i Castellum i måndags och växelkursen SEKNOK om 1,0466).

SBB lade tidigare i veckan ett budförslag som då var värt cirka 165 kronor. Även det budet bestod av en kombination av egna aktier och kontanter. Entras styrelse avvisade dock budförslaget.

”Det föreslagna samgåendet förväntas skapa betydande värden för alla aktieägare och resultera i Nordens största kommersiella noterade fastighetsbolag”, skriver Castellum.

Castellum erbjuder 13 nyemitterade aktier i Castellum för varje 20 aktier i Entra plus 25:68 norska kronor i kontanter för varje aktie i Entra. Detta betecknas som grundvederlaget och det finns möjligheter att för ägarna att under vissa förutsättningar ändra andelen aktier respektive kontanter, så kallad ”mix and match”.

Styrelsen ska utvärdera budet

Styrelsen i det norska fastighetsbolaget Entra ska utvärdera budförslaget från Castellum.

Det framgår av ett pressmeddelande från Entra.

Utvärderingen av budförslaget ska ske tillsammans med bolagets finansiella rådgivare och ytterligare besked kommer att komma när så är lämpligt, skriver styrelsen.

Entra, som i sitt meddelande konstaterar att Castellum redan köpt drygt 8 procent av aktierna i bolaget, råder vidare ägare att inte vidta några åtgärder avseende deras innehav i bolaget för närvarande.