Budstriden Fastighetsbolaget Castellum har höjt sitt bud på norska Entra med 13,9 procent till motsvarande 185 norska kr per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet består av 54,39 norska kr kontant för varje aktie i Entra samt ett utbyteserbjudande om 8 nyemitterade aktier i Castellum för varje 13 aktier i Entra.

Som alternativ till det reviderade grundvederlaget erbjuder Castellum berättigade aktieägare en så kallad ”mix and match”-facilitet där aktieägarna kan välja mellan att få så mycket kontantvederlag som möjligt eller så många nyemitterade aktier i Castellum som möjligt. För att enskilda Entra-ägare ska erhålla mer av ett visst önskat vederlagsalternativ måste dock andra aktieägare i motsvarande mån ha gjort omvända val.

När Castellums första bud presenterades i slutet av november motsvarade det cirka 171 norska kr per Entra-aktie.

I samband med det reviderade erbjudandet har Castellum ingått två avtal med Blackstone, varigenom Castellum avyttrar en fastighetsportfölj bestående av 214 färdigutvecklade fastigheter inom främst segmentet för lager/logistik och lätt industri i Sverige. Försäljningspriset uppgår till 18,1 miljarder kr efter avdrag för upplupen skatt och omkostnader om cirka 900 miljoner kr.

Försäljningen sker i två etapper med en första etapp om 39 fastigheter mot en nettolikvid om 5,0 miljarder kr följt av en försäljning av den andra etappen, som är villkorad av fullföljande av det reviderade erbjudandet.

Försäljningen av respektive etapp är villkorad av en omstrukturering som enbart genomförs för att avskilja fastighetsportföljen.

”Genom de två transaktionerna visar vi idag två saker, värdet av Castellums fastighetsportfölj som genom avtalet med Blackstone visar att marknaden värdesätter portföljen med hela 20 procent över senaste värderingen, samt att Entras aktieägare får stora värden i ett samgående med Castellum. Jag är övertygad om att Castellum är den idealiska långsiktiga partnern för Entra, och därför höjer vi budet med hela 13,9 procent och bjuder in Entras ägare att vara med att dela på värdeskapandet av vinsterna från försäljningen samt framtida synergier”, säger Castellums vd Henrik Saxborn.

”Vi har stor respekt för Entras verksamhet och anställda och inser vikten av Entras statsägda historia och hyresgästbas i Norge. Lika viktigt är att alla intressen för norska medborgare och pensionsfonder som investerat i Entra tillvaratas professionellt och omdömesgillt. Tillsammans kommer vi att bygga en bättre framtid med hållbara städer och utgöra ett branschledande föredöme inom bolagsstyrning, aktieägarvärde och finansiell disciplin”, fortsätter han.