Rapport Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett förvaltningsresultat på 899 miljoner kr för det tredje kvartalet 2020. Väntat var 855 miljoner, enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers estimat. Utdelningen höjs för 23:e året i rad.

Driftsöverskottet var 1.122 miljoner kr mot förväntade 1.088 miljoner kronor.

Intäkterna uppgick till 1.489 miljoner kr, här hade analytikerna räknat med 1.497 miljoner kronor.

Nettouthyrningen uppgick till -9 miljoner kr. I det föregående kvartalet var nettouthyrningen 101 miljoner kr.

Värdeförändringar på fastigheter var 398 miljoner kr.

”Dämpning mot årets slut”

Under coronapandemin har fokus hamnat på kontorsanvändningen och trots statliga stöd förväntar sig Castellums vd Henrik Saxborn en något svagare tillväxt inom vissa kundsegment framöver.

”Trots den starka inledningen på året ser vi en dämpning mot årets slut. Fastän Castellum har klarat coronapandemin bra hittills så kan vi inte bortse från att de sammantagna samhällseffekterna är negativa”, skriver vd i rapporten för det tredje kvartalet.

Den försämrade tillväxten under kommande kvartal beror inte enkom på pandemin utan även på att bolaget är inne i en projektperiod med stora projekt som medför ”väsentligt längre tid mellan uthyrning och första hyresinbetalning”.

Höjd utdelning

Ett annat skäl till dämpningen är att omförhandlingar som har drivit ett positivt hyresvärde sedan i mars har skjutits upp, dessutom kommer bolagets underhåll komma tillbaka till normala nivåer under det sista kvartalet, efter två kvartal med lägre tempo till följd av pandemin.

”Den goda starten på året gör dock att aktieägarna kan se fram emot ytterligare ett år med bra resultat och höjd utdelning för 23:e året i rad”, skriver vd:n.