Aktie Castellum har sålt hela innehavet i Oscar Properties genom en blockförsäljning.

Castellums innehav i Oscar Properties uppgick till 11,6 procent av kapital och röster per den 30 april, enligt ägardatatjänsten Holdings.

På onsdagseftermiddagen mäklades en post som exakt motsvarade Castellums innehav i Oscar Properties, enligt Infronts avslutsstatistik. Priset i affären var 8 kronor, vilken ger en total likvid om 133 miljoner kronor.

Castellum kom in som aktieägare i Oscar Properties under hösten 2021 efter att ha sålt en fastighetsportfölj för 1,7 cirka miljarder kronor. En del av likviden betaldes med aktier. Sedan affären aviserades har Oscar Properties aktie backat med 42 procent. Vid den tidpunkten betecknade Castellum aktieposten i Oscar Properties som en finansiell placering ”där Castellum erhåller aktier på en bedömd attraktiv nivå i ett bolag med spännande tillväxtstrategi”.