Castellum förvärvar finska Kielo, med en fastighetsportfölj för 6,5 mdkr

2021-07-03 02:30:00

"Förvärvet är ett fantastiskt tillskott till vår befintliga nordiska plattform och befäster ytterligare vår position på en av Europas starkaste marknader", säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

Portföljen består av 22 moderna och hållbara fastigheter, merparten byggda efter år 2000, med moderna flexibla kontorslokaler och ett brett utbud av tjänster och faciliteter som konferenslokaler och coworkingytor.

Portföljen har en stabil, attraktiv och diversifierad hyresgästsammansättning. Av idag totalt 314 enskilda hyresgäster svarar offentlig sektor, blue-chip och/eller stora företag för 63 % av bruttohyresintäkterna. Största hyresgäster är offentliga institutioner och välkända blue-chip-företag som AFRY, Nokia och Siemens.

Största regionen är Helsinki Metropolitan Area (HMA) som bidrar med mer än 40 % av hyresintäkterna, medan återstående fördelas mellan universitetsstäderna Tammerfors, Åbo, Jyväskylä och Lahti.

Affären i sammandrag: Castellum förvärvar Kielo från Blackstone Tactical Opportunities och Brunswick Real Estate
Förvärvspris: 6,5 mdkr
Tillträdesdag: 7 juli 2021
Hyresvärde: cirka 0,6 mdkr/år
Genomsnittlig kontraktslängd: 3,0 år
Större hyresgäster: AFRY, Nokia och Siemens
Uthyrningsbar area: 237 000 kvm
Ekonomisk uthyrningsgrad: 86 %

Denna information är sådan som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-03 02:30 CET.

Cision