CASTELLUM: FÖRVALTNINGSRESULTAT 888 MLN KR 3 KV (EST 919) (NY)

2021-10-19 08:04:27

(Tillägg: sista stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett förvaltningsresultat på 888 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Väntat var 919 miljoner, enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers estimat.

Driftsöverskottet var 1.060 miljoner kronor mot förväntade 1.107 miljoner kronor.

Intäkterna uppgick till 1.501 miljoner kronor, här hade analytikerna räknat med 1.507 miljoner kronor.

Värdeförändringar på fastigheter var 1.409 miljoner kronor (398). Här hade inget estimat samlats in.

Periodens resultat blev 1.515 miljoner kronor (1.033) och vinst per aktie uppgick till 5:56 kronor (3:72).Direkt-SE