Notering Cary Group, som bland annat har varumärket Ryds bilglas, avser notera sina aktier på Stockholmsbörsen och väntas inför det göra dels en nyemission och ett aktieerbjudande av befintliga aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen väntas ge en bruttolikvid på 1.250 miljoner kronor och ska användas för ”framtida tillväxt, för allmänna verksamhetssyften, för att minska skuldsättningen och för att tillhandahålla strategisk flexibilitet för potentiella förvärv”, skriver bolaget.

AMF, fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, fonder förvaltade av Öhman Fonder, ODIN Fonder, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att förvärva aktier till ett värde om 3.150 miljoner kronor till ett pris av 70 kronor.

Kursen motsvarar ett bolagsvärde på 9,2 miljarder kronor.