Aktietips Carnegie lyfter fram Swedbank som nytt förstahandsval inom banksektorn. Bland annat eftersom Swedbanks vinstutveckling får stöd från ytterligare räntehöjningar som stärker räntenettot.

”Banksektorn är en av få sektorer på börsen som tagit emot senaste månadernas räntehöjningar med öppna armar. När vi nu lämnar ett årtionde av nollräntor så finns det många finansiella förlorare. Till den skaran sällar sig dock inte den svenska banksektorn. När Riksbanken lämnade nollräntan i maj så började den positiva marginaltrenden för bankerna ta fart på riktigt”, skriver Carnegie Private Banking under vinjetten ”veckans aktiecase”

På Swedbanks kapitalmarknadsdag som hölls häromdagen presenterades planen för de kommande tre åren. Där berättade banken bland annat hur man ska nå sitt nya finansiella mål om att skapa en avkastning på eget kapital om 15 procent senast 2025.

Carnegie bedömer att det finns god förutsättning för Swedbank att nå målen och ser ett antal faktorer som talar för en god aktiekursutveckling under den perioden.

”Det första är stödet från ytterligare räntehöjningar som stärker räntenettot. Det andra är att banken nu flyttar fokus tillbaka till affärsverksamheten efter flera år av internt fokus på penningtvätt och regelefterlevnad. Vi tror även detta innefattar ett slut på osäkerheten kring ett bötesbelopp från amerikanska myndigheter för de penningtvättsutredningar som pågår”, skriver Carnegie.

Dessutom spår Carnegie stora aktieutdelningar fram till och med 2025.

”Med de nya finansiella målen bedömer vi att den totala utdelningskapaciteten når över 40 procent fram till 2025. Storbanken är vårt nya förstahandsval inom banksektorn”, skriver Carnegie och rekommenderar köp med riktkurs 225 kr vilket motsvarar en uppsida på cirka 30 procent.