Aktie Med 30 procent avkastning på eget kapital är Epiroc bäst i verkstadssektorn, anser Carnegie Private Banking analysavdelning och sätter köp på aktien.

Bolaget kan visa en stabil tillväxt över hela gruvkonjunkturcykeln och har potential till fortsatta rörelsemarginalförbättringar.

Carnegie Analys anser också att Epiroc har en aktiv förvärvsstrategi efter att ha förvärvat tre bolag hittills under året.

”Även om vi har en fortsatt generell undervikt mot verkstadssektorn är Epiroc en av våra favoriter i sektorn”, skriver Carnegie Analys på hemsidan.

I juli rapporterade Epiroc ett rekordkvartal för såväl intäkter som rörelseresultat. Riktkursen har successivt justerats upp under året, från 105 kr till nuvarande 115 kr.

Epiroc knoppades av från Atlas Copco för drygt ett år sedan och tillverkar utrustning för bergbrytning, borrning och rivning. Gruvindustrin står för drygt 70 procent av omsättningen och kunder inom infrastruktur för den resterande delen.