Analys Uppskjutna behandlingar skapar ett uppdämt behov och när efterfrågan studsar upp igen under det fjärde kvartalet och under 2021 är fertilitetsproduktbolaget Vitrolife väl positionerat. Det menar Carnegie vars premiäranalys av bolaget mynnar ut i en rekommendation att köpa aktien.

I analysen väger banken sin långsiktiga optimism gällande Vitrolife mot den osäkerhet som råder i dagsläget. Carnegie väljer att ta det långsiktiga perspektivet och menar att marknadsaktörer skulle vara betjänta att göra detsamma.

”Vi tror att Vitrolife kan ge investerare defensiv vinsttillväxt, kring ett lågt tvåsiffrigt procenttal per år, och det placerar bolaget i ett elitskikt i medicintekniksektorn och gör aktien till ett stabilt kärninnehav för långsiktiga investerare”, skriver Carnegie.

Banken ser möjligheter för Vitrolife att ta ytterligare andelar på marknaden för assisterad befruktning och som enligt Carnegies analys är värd totalt 700 miljoner dollar per år. Banken lovordar bolagets investeringar, innovation och förvärv.

”Men en stark balansräkning som möjliggör förvärvsaktiviteter, ser vi ytterligare uppsida”, heter det i analysen.

Carnegies sätter riktkursen till 220 kronor, vilket motsvarar 53 gånger bankens prognoser för vinsten per aktie under 2021 – in linje med nordiska medicinteknikbolag med hög tillväxt, enligt banken.

Vitrolife handlas upp cirka 4 procent till runt 199 kronor på onsdagen. På morgonen meddelade bolaget att det nu bedömer att försäljningen under andra kvartalet kommer att uppgå till cirka 40-50 procent av motsvarande period föregående år i lokal valuta. Bolaget sade även att återhämtningen i försäljningen kommer att pågå under resten av året.