Sektoranalys Carnegies analytiker ser utmaningar för både SCA och BillerudKorsnäs och sänker rekommendationen för båda bolagen. 

Utmanande marknadsvillkor med lägre försäljningspriser för massa, trä och papper jämfört med fjolåret väntas tynga skogsbolaget SCA:s resultat för det andra kvartalet 2020.

Det skriver Carnegie i en analysuppdatering, i vilken aktien får sänkt rekommendation till behåll från köp, med riktkurs 109 kronor, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat tidigare.

SCA är förvisso ett kvalitetsbolag tack vare sin attraktiva exponering genom sina stora skogstillgångar samt tillverkning av lågkostnadsmassa och containerboard, menar investmentbanken. Aktiekursen har dock stigit rejält i år (cirka 22 procent), trots mer dämpade utsikter i närtid.

Även förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs får rekommendationen sänkt av Carnegie, till sälj från tidigare behåll. Riktkursen höjs emellertid till 115 kronor (105).

”Vi väntar oss sekventiellt lägre försäljningsvolymer för både kartong och papper”, skriver Carnegie.

Analytikern intar också en försiktig attityd gentemot den nya vätskekartongmaskinen KM7, vars konstruktion och inledande driftsättning kantats av problem och kostnadsöverskridanden.

”Vi räknar med lägre vinsttillväxt från KM7 och från kostnadsbesparingar än marknadskonsensus och bolaget. Vi tror att det finns en risk för att KM7 inte kommer att nå guidningen om ett positivt ebitda-resultat 2021”, resonerar Carnegie.

SCA handlades vid 10.20-tiden på torsdagen till 115:85 kronor kronor på Stockholmsbörsen, en nedgång med 0,3 procent för dagen. Billerud Korsnäs bytte ägare till omkring 135:30 kronor, ned 1,8 procent jämfört med onsdagens stängning.