Aktie Torsdagens bud på Sobi värt 235 kronor per aktie har enligt Carnegie en hög sannolikhet att nå över 90 procents acceptans. Utsikterna till ett konkurrerande bud är små, anser investmentbanken i en analysuppdatering.

Då Sobis största ägare Investor accepterat budet tror Carnegie att de flesta övriga ägare kommer att anse nivån vara skälig, även om premien beskrivs som modest med tanke på att aktien handlades nära 300 kronor 2018. Eftersom Investor och Fjärde AP-fonden förbundit sig att säga nej till eventuella konkurrerande bud upp till 251 kronor är sannolikheten för rivaliserande erbjudanden begränsad, enligt Carnegie.

”Vi hävdar att ett högre bud skulle kräva synergier, det vill säga att en industriell köpare kliver in. Även om det inte kan uteslutas, tror vi att de konkurrensmässiga riskerna inom hemofili och bristen på globala rättigheter till dess viktigaste pipelineprodukter begränsar listan över potentiella tagare”, skriver investmentbanken.

Sanofi skulle kunna visa intresse, men det franska bolagets förvärvsstrategi tycks enligt Carnegie vara mer fokuserad åt andra håll.

Carnegie höjer sin riktkurs för Sobi till 235 kronor, från tidigare 180, och upprepar rekommendationen behåll.

Vid fyratiden på torsdagseftermiddagen handlades aktien för 242 kronor, alltså en bit över budnivån.