Analys Med en försäljning 16 procent under Carnegies förväntningar och ett rörelseresultat som var -60,8 miljoner kr snarare än förväntade -8,2 miljoner, gav Cellinks rapport för det första kvartalet tveklöst intryck av att ha börjat året under förväntan. Men för den som tittar närmare på siffrorna och lyssnar på ledningens kommentarer framstår avvikelserna inte som så alarmerande trots allt, skriver Carnegie i en kommentar efter Cellinks rapport.

Avvikelserna vad gäller försäljningen ser ut att vara relaterad till sena order som skiftat mot andra kvartalet och andra säsongseffekter. Missen vad gällde rörelseresultatet tycks vara relaterad till högre än väntade fusions- och förvärvskostnader, där försäljningen och resultatet skiftat mot det andra kvartalet.

Avvikelserna i övrigt består av en toplinemiss och högre än förväntad säsongsmässighet inom Industrial Solutions, vilket har långsiktiga försäljningscykler (vi utgår från tolv månader, skriver Carnegie).

Carnegie har sänkt sina antaganden om försäljningen med 2 procent, begränsat då man räknar med ett skifte från första kvartalet som levereras i det andra kvartalet. Carnegie extrapolerar dock inte engångskostnader relaterade till M&A, då Cellink underliggande expanderar rörelsekostnader fortare än förväntat.

Carnegie, som anser att Cellinks kapitalmarknadsdag var informativ och kastade ljus på framtida M&A-synergier, har sänkt sin riktkurs för aktien till 550 kr från tidigare 580, justerat för avvikelserna under det första kvartalet. Carnegie ser dock inte det första kvartalet som starten på någon trend för 2021, utan räknar med en omvändning för Laboratory Solutions redan under det andra kvartalet, vilket bör återställa marknaderna förtroende, enligt Carnegie. Cellink är en högtillväxt-case för 2021 och framöver, skriver analyshuset och upprepar rekommendationen köp.

Cellink, som före rapporten kostade 456,80 kr och sedan dess har tappat drygt 21 procent i värde, var på fredagseftermiddagen ned 10,5 procent till 358 kr.

Sedan ett år tillbaka har dock aktien stigit med 190 procent, och jämfört med tre år tillbaka har aktien nästan tiofaldigats – plus 975 procent.