Aktietips En överdriven rekyl skapar attraktivt läge i snabbväxaren Bufab, anser Carnegie Private Banking, som rekommenderar köp i bolaget med riktkursen 460 kronor i "Veckans aktiecase".

Värderingen av industrihandelsbolaget Bufab reflekterar inte den solida tillväxthistoriken samt tillväxtutsikterna för 2022 och 2023, framhåller Carnegie Private Banking i Veckans aktiecase.

”På riktkursen 460 kronor värderas Bufab till EV/Ebita 23 gånger vår prognos för 2023, motsvarande en rabatt på 10-15 procent relativt svenska serieförvärvande handelsbolag.

Utnyttja den överdrivna kursrekylen i år för att köpa ett välskött och snabbväxande industrihandelsbolag med cyklisk exponering”, manar Carnegie.

Småländska Bufab är inte bara ett välskött och snabbväxande handelsbolag, där vinsten per aktie vuxit med i genomsnitt 23 per år sedan börsnoteringen 2014, enligt Carnegie. Bolaget har dessutom historiskt genererat en organiskt tillväxt på runt 3-4 procentenheter bättre än marknaden, förvärv har bidragit med i snitt 9 procent tillväxt per år sedan 2015 och all tillväxt är finansierad med eget kassaflöde.

Motståndskraften är hög genom låga fasta kostnader och snabba åtgärder och har gjort en rörelsevinst varje år i över 40 år, konstaterar Carnegie.

Vinsthistoriken i nivå med jämförbara bolag, dvs svenska serieförvärvande handelsbolag, sätter ljuset på den omotiverade värderingsrabatten relativt sektorn, enligt Carnegie.

Med fortsatt utmanande försörjningskedjor väntas efterfrågan på Bufabs outsourcingkoncept inte svalna, snarare tvärtom och bedömningen är att den organiska tillväxten framöver blir minst i nivå med den historiska trenden samtidigt som M&A-resan väntas fortsätta.

 ”I bokslutet kommunicerades en stark pipeline av potentiella förvärvskandidater på flera marknader. Kombinerat med en skuldsättning inom de finansiella målen, bäddar det för att M&A-resan fortsätter, skriver Carnegie.

Bokslutet betecknas som urstarkt.

”Bokslutet var urstarkt med hög organisk tillväxt, bra orderingång, bättre resultat än väntat samt positiva uttalanden om att den starka efterfrågan har fortsatt in i 2022. Med den övertygande vinsthistoriken och fortsatt goda tillväxtutsikterna såväl organiskt som via förvärv, har året kraftiga kursrekyl skapat ett attraktivt ingångsläge i aktien”, skriver Carnegie.