Atrium Ljungberg.

Aktier Carnegie har justerat en rad riktkurser och rekommendationer för bolag i den svenska fastighetssektorn. Enligt ett morgonbrev från banken lyfts Balder, Castellum, Nyfosa och Fabege fram som toppval i sektorn.

Gemensamt för bolagen är att dessa handlas till låga värderingar med vinstmultiplar, p/e, på 11 till 12 gånger, enligt banken. Nyckeltalet p/e visar förhållandet mellan aktiekursen och bolagets vinst. 

Vidare har kvartetten, med undantag för Balder, inte någon väsentlig exponering mot bostäder.

Fabege har av Carnegie uppgraderats till köp från behåll med en ny riktkurs på 115 kronor (75). Enligt banken återspeglar nuvarande aktiekurs en fastighetsvärdeminskning på 28 procent, ”vilket vi anser som för hårt”, heter det.

Med Fabeges kontorsfastighetsbestånd i Stockholmsregionen kommer fastighetsbolaget att kunna föra över inflationskostnader till hyresgästerna genom KPI-indexklausuler i kontrakten, resonerar Carnegie vidare.

Bland börsens övriga fastighetsbolag har banken bland annat uppgraderat K-Fastigheter till köp från behåll med ny riktkurs 32 kronor.

SBB har nedgraderats till behåll från köp, men med en höjd riktkurs på 22 kronor, från 20.

”Efter ett starkt rally hävdar vi att risk/reward är mer balanserat nu”, skriver banken. Enligt Carnegie är de nya estimaten uppdaterade efter Neobo-affären.

På plussidan lyfter Carnegie SBB:s operationella stabilitet och samhällsfastighetsportföljens KPI-kopplade hyror. I andra vågskålen ligger SBB:s relativt högre finansiella hävstång än jämförbara bolag, bolagets ”tämligen höga” exponering mot lågavkastande bostadshyresfastigheter samt SBB:s beroende av kapitalmarknaden för finansiering.

Atrium Ljungberg, som under tisdagsmorgonen sålt fastigheten Skotten 6 på Drottninggatan för 1,9 miljarder kronor, nedgraderas till behåll från köp samtidigt som riktkursen höjs till 185 från 160 kronor.

Bankens sista köprekommendation i morgonbrevet är SLP som höjs från behåll med en ny riktkurs om 32 kronor (25).

”Vi tror att SLP:s tillväxtutsikter och fokus på logistikfastigheter kommer att välkomnas av marknaden i nuvarande inflationsmiljö. Således finner vi att en premievärdering kontra sektorn är motiverad”, skriver banken som tror att SLP kommer att fortsätta att vara en nettoförvärvare av fastigheter under 2023.